شکایت

روزگار

انواع خوا بیدن

 پیامبر اسلام به حضرت علی سفارش فرمودند که خواب انسان به چهار دسته

تقسیم می شود ۱-خواب انبیا که طاق پشت است بدین صورت که صورت انها به طرف آسمان است ۲-مومنین که به طرف راست می باشد ۳- کافر و منا فقین که به

 طرف چپ می خوابند ۴-ابلیس و شیطان که به روی شکم می خوابند

+ نوشته شده در  سه شنبه بیستم آذر ۱۳۸۶ساعت 16:40  توسط احمد  | 

خلقت خدا

خداوند سه دسته موجودات با شعور وبا عقل آفریده اول فرشتگان که از نور هستند ودر بست تحت فرمان خدا دوم انسان که از خاک وازآب  گروه سوم جن ها هستند که جنس آنها  از آتش و قبل ازاانسان خلق شده اند  در قرآن چنین آمده است والجان

خلقناه من قبل من النار السموم ( آیه ی ۲۷ سوره حجر) جن را خلق کردیم قبل از انسان واز اتش گرم وسوزان   و اما پدر جن ها مارج و مادر آن ها ما  ر جه که حاصل 

ازدواج آنها فر زندی به نام جان است  و باز از جان دو طایفه می باشند  کروه اول اجنه  عده ای  مسلمان و عده ای کافر و دسته دیگر ابلیس هستند           

+ نوشته شده در  سه شنبه بیستم آذر ۱۳۸۶ساعت 16:30  توسط احمد  | 

سر نوشت عطار در حمله ی قوم مغول

 در سال ۶۱۷ هجری به دنبال حمله ی چنگیز به ایر ان یکی از سرداران او به نام تغار  جان که داماد او هم بودبه نیشابور حمله کرد هنگام حمله در اثر مقاومت مردم 

نیشابور تیری به قلب او خورد و کشته شد  دخترچنگیز برای انتقام  از مردم   

 نیشا بور  خواستار ویرانی آن جا شد  چنگیز برای این که کسی از ان جا  فرار نکند

 چندین روز مردم را بدون اب و غذا در صحرا محاصره کردتا دختر چنگیز آمد و قصد جان

همه ی مردم کرد در این میان  شخصی از همسر تغار جارخواست که ۴۰ تن از

هنر مندان و دانشمندان را با خود به اسارت به تر کمنستا ن پیش چنگیز ببرد

 که او هم پذیرفت یکی از ان بز ر گان عطار بود او که در میان اسیران بود بر خاست

 و مردم را به مقاو مت در برابر قوم مغول فر اخواند  سردار مغول او را به بند کشید

 وبا اسب او را به زمین کشاند  تا حدی که مرگ را در چشمان خویش دید یکی از

دوستان عطار به نام خادم صادق به پرستاری او همت گما شت  سپس او را در زندان

 کردند روزی جلاد وارد زندان شد وشمشیر کشید تا عطار را بکشد اما خادم شیخ

 از او خواست ۱۰۰۰ درهم بدهد  و شیخ را بخرد و جانش را نجات دهد ولی شیخ گفت مرا مفروش ارزش من بیش از این است در این هنگام یکی از  سر با زان مغول جهت توهین  گفت پیر را مکش  در عوض یک توبره کاه به تو می دهم عطار فر مود

 بفروش کهبیش از این می ارزم  در همان  زمان شمشیر جلاد بر گردن عطار فرود 

آمد  هنوز جان در بدن داشت  انگشت در خون  خود فرو برد  و نوشت

در کوی تو رسم سر فرازی این است           مسبتان ترا کمینه بازی این است

با این همه رتبه هیچ نتوان گفت             شاید که تو را بنده نوازی این است 

+ نوشته شده در  شنبه دهم آذر ۱۳۸۶ساعت 17:1  توسط احمد  | 

پروین اعتصامی

 او در   ۲۵ اسفند ۱۲۸۵ هجری شمسی در تبریز متولدشدودر ۱۹ تیر ۱۳۱۳ با پسر عموی خود ازدواج کرد فضل االله پسر عمویش  که رِِییس شهر بانی  کرمانشاه بود ۴ ماه پس از عقد او دا به آنجا برد ولی او چون نطامی و خشن بود با روح لطیف و  حساس پروین ساز گار نبوددر ۱۱ مرداد ۱۳۱۴ با چشم پوشی از مهریه ی خود طلاق گرفت  ودر ۱۲ دی ۱۳۱۹ پدر را از دست داد ودر ۱۵ فرور دین ۱۳۲۰ به علت بیمادی حصبه چشم از جهان فرو بست ودر کنار قبر پدر خود در قم به خاک سپرده شد
+ نوشته شده در  دوشنبه پنجم آذر ۱۳۸۶ساعت 16:38  توسط احمد  | 

شان نزول ان یکاد

در مورد شآن نزول ایه ی ان یکاد چنین آمده است که جماعتی ازقریش چون

نتوانستند از هیچ راهی پیامبر را از میان بردارندجمعی از قبیله بنی اسد که در میان اعراب به شور چشمی معروف بودند به سراغ پیامبر  فرستادند تا او را اپای  در آورند

که ایه ان یکاد در این مورد نازل گردید پیامبر ایه ی ان یکاد خواند و از شر چشمهای بد

 در امان ماند

+ نوشته شده در  یکشنبه چهارم آذر ۱۳۸۶ساعت 16:38  توسط احمد  |